Anja Bukovec, 8.3.2024

Nota (Med 26. februarjem in predvidoma 17. marcem ne bo obratovala tirna vzpenjača zaradi vzdrževalnih del - remonta. V tem času bo na relaciji Krekov trg–Ljubljanski grad–Krekov trg vozil avtobus.)

Jazz Club Ljubljanski gradGlasba

Nel pacchetto:

  • 1x Anja Bukovec, 8.3.
  • 1x Tirna vzpenjača - povratna vozovnica

Brizani Jazz Project, 15.3.2024

Nota (Med 26. februarjem in predvidoma 17. marcem ne bo obratovala tirna vzpenjača zaradi vzdrževalnih del - remonta. V tem času bo na relaciji Krekov trg–Ljubljanski grad–Krekov trg vozil avtobus.)

Jazz Club Ljubljanski gradGlasba

Nel pacchetto:

  • 1x Brizani Jazz Project, 15.3.
  • 1x Tirna vzpenjača - povratna vozovnica